De natuurorganisaties, onze partners

De drie grote Friese natuurorganisaties zijn belangrijke partners voor Mar & Klif. Het bezoekerscentrum vertelt in de regio het verhaal van de natuur van Friesland en organiseert en communiceert veel over (activiteiten in) de natuur. In samenspraak met de natuurorganisaties natuurlijk!

Staatsbosbeheer

Veel natuurgebieden in Gaasterland, maar ook bij het Snekermeer, worden beheerd door Staatsbosbeheer. De organisatie heeft een werkschuur in Oudemirdum en een locatie in Joure. Mar & Klif en Staatsbosbeheer werken veel samen, bij het organiseren van excursies bijvoorbeeld en bij het aanbieden van natuurpaden, voor gezinnen en schoolklassen.

fryske-gea

It Fryske Gea

De vereniging It Fryske Gea is in Zuidwest Fryslân een grote terreinbeheerder. Misschien wel de meest bekende locatie is het Rijsterbos, waar ook de werkschuur van It Fryske Gea is. Daarnaast beheert ‘it gea’ ook het grootste deel van de IJsselmeerkust, zoals de Workumerwaard en de Makkumer Waard en natuurlijk de Mokkebank.

Natuurmonumenten

De vereniging Natuurmonumenten heeft ook verschillende gebieden in eigendom. Bijzonder is het Oudemirdumerklif. Dit gebied is het tweede terrein dat Natuurmonumenten ooit heeft aangekocht. Ook bekend zijn de gebieden Skrok en Skrins, waar veel weidevogels een veilig thuis vinden.