ANBI

Bezoekerscentrum Mar en Klif is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, een ANBI dus. Wat dat betekent?

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Als ANBI moet Mar en Klif een aantal zaken op de site publiceren:

 • Naam instelling: Bezoekerscentrum Mar en Klif (statutair Bezoekerscentrum Zuidwest Friesland)
 • RSIN/fiscaal nummer: 009893660
 • Post- en/of bezoekadres: De Brink 4, 8567 JD Oudemirdmum
 • Doelstelling van de instelling: Bezoekerscentrum Mar en Klif wil zoveel mogelijk mensen, zowel toeristen als streekbewoners, het landschap, de natuur, de geschiedenis en de cultuur van Nationaal Landschap Zuidwest Friesland en alles wat daarmee samenhangt laten ontdekken, beleven en begrijpen.
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan: helaas heeft het Bezoekerscentrum nog geen beleidsplan. Zodra dat plan klaar is, wordt het hier gecommuniceerd.
 • Namen en functies van bestuurders: zie hier.
 • Het beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning, maar enkel een reiskostenvergoeding. Het personeel is ingeschaald conform CAO Welzijn.
 • Een actueel jaarverslag: klik Jaarverslag 2020.