Makkumer Noordwaard

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân
Makkumer Noardwaard

Makkumer Noordwaard, uitwaaien en genieten

Een dagje uitwaaien en genieten van de schelpenbanken, uitgestrekte rietvelden, mooie vogels en zeldzame plantensoorten? Ga naar natuurgebied Makkumer Noordwaard, vlakbij badplaats Makkum.

De Makkumer Noordwaard (Fries: Noardwaard) is een prachtig eiland voor de Friese IJsselmeerkust. Er is van alles te zien. Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en een wilgenbos zijn hier aanwezig. Tegenwoordig zijn hier zeldzame plantensoorten te vinden. Ook de vogels hebben deze prachtige broed- en rustgelegenheid ontdekt. De laatste jaren zijn er meer dan 220 verschillende vogelsoorten gesignaleerd. Bijvoorbeeld: verschillende eendensoorten, steltlopers, zwanen, ganzen, lepelaars en soms zijn hier zelfs flamingo’s waargenomen. Meestal zijn de vogels te bewonderen met een kijker of telescoop.

Geschiedenis Makkumer Noordwaard

Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde de kust helemaal voor Makkum. Het zoute water werd zoet, het getijdenverschil verviel en de waterstand werd verlaagd, waardoor voor de kust zandbanken droog kwamen te liggen. En zo is ‘de Noardwaard’ ontstaan.

Meer Makkumer Noordwaard

Kijk of er activiteiten zijn

Bezoekerscentrum Mar & Klif