Beheren

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân
grutto met worm

Schatplichtig

In 2005 werd Zuidwest Fryslân uitgeroepen tot Nationaal Landschap: ‘een gebied met een unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie’. Wat zijn we bevoorrecht om in dit landschap te wonen en te werken. En wat genieten, leren en profiteren we ervan. Het maakt ons trots, blij, maar tegelijkertijd schatplichtig. Want samen hebben wij – inwoners, ondernemers, beheerders en beslissers – de taak om de kwaliteiten van dit uniek veelzijdige landschap te bewaken.

Beheren en beslissen

Wie kennis heeft ván het landschap, is in staat om verstandige keuzes te maken vóór het landschap. Op deze pagina vind je handvaten om je kennis te verbreden of verdiepen.

Dit helpt:

  • Landschapsbiografie De Súdwesthoeke, een uniek dynamisch document.
  • Bezoekerscentrum Mar & Klif is de spil in een netwerk van kennis- en culturele instellingen, natuurorganisaties en overheden die bij Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân betrokken zijn. Medewerkers zijn je graag van dienst.

Landschapsbiografie Súdwesthoeke

Geen sluitstuk, maar dynamisch document

Nergens in Nederland vind je zoveel landschappelijke variatie zó dichtbij elkaar, als in de Súdwesthoeke. Rijst de vraag: hoe kon dit unieke landschap ontstaan? Het antwoord geeft Landschapsbiografie Súdwesthoeke, die eveneens uniek is in haar soort. Er is in Nederland geen biografie die op deze schaal een landschap zo gedetailleerd beschrijft. Bijzonder is ook dat alle historische elementen op kaart zijn gezet. En dat de biografie geen sluitstuk is, maar een dynamisch online document. Want over de Súdwesthoeke komen we nog elke dag meer te weten. Met hulp van jou als onderzoeker of kenner van het gebied, blijft de biografie zich ontwikkelen.

Maak ook gebruik van

Bezoekerscentrum Mar en Klif

Netwerk van Mar & Klif

ambassadeur nationaal landschap zuidwest fryslan

Behulpzame ambassadeurs

boerderij bezoekerscentrum

Beeldmateriaal en logo’s