Workumerwaard

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân
Workumerwaard Beheren

Workumerwaard, gebied van de grutto

Het grootste deel van deze zandplaat in de voormalige Zuiderzee is in cultuur gebracht. Maar toch heeft dit gebied bij Workum zijn open en weidse karakter behouden. Er liggen hier schelpenbanken en zandplaten. De binnendijkse graslanden van de Warkumerbinnenwaard zijn bijzonder in de trek bij de grutto’s.

Langs het IJsselmeer liggen zeven schelpenbanken, met daartussen ondiepten die zo nu en dan droogvallen. Op de banken hebben zich kolonies van de kokmeeuw en het visdiefje gevestigd. Achter de mooie schelpenbanken liggen natte, onbemeste graslanden. In het vroege voorjaar is hier de moeraspaardenbloem te vinden, later het jaar gevolgd door vele andere bloemen, kruiden en planten.

Wandelen in de Workumerwaard

Alle jaargetijden kun je bij de Workumerwaard genieten van de vogels. Er loopt een mooi wandelpad tot aan de dijk door de Warkumerbinnenwaard dat vrij toegankelijk is. Op de dijk mogen alleen bezoekers met een wandelvergunning wandelen. Vanwege kwetsbaarheid van het gebied worden deze vergunningen niet meer aan nieuwe vergunninghouders verstrekt. De Warkumerbûtenwaard is niet vrij toegankelijk. Vanaf de uitkijkheuvel bij camping it Soal en het uitzichtpunt aan de Slinkewei is het gebied goed te overzien. En bij beide informatiepunten staat een informatiepaneel.

Meer Workumerwaard

Kijk of er activiteiten zijn

Bezoekerscentrum Mar & Klif