Boek een ambassadeur

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

Leer het landschap kennen met een local

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân heeft meer dan 300 ambassadeurs. Zij wonen verspreid over het gebied en hebben allemaal een speciale cursus gevolgd bij het Bezoekerscentrum. Een select gezelschap zet zich in als ‘gids’. Deze ambassadeurs brengen hun enthousiasme voor het landschap graag op je over, ieder vanuit hun eigen interesse en met een eigen activiteit.

Boek gratis een activiteit en maak op persoonlijke wijze kennis met het Nationaal Landschap. Leuker bestaat niet.

Maximaal 4 personen

De activiteiten van de ambassadeurs zijn voor maximaal 4 personen. Voor een excursie met een grotere groep kun je bij de natuurorganisaties terecht.

Boek in 2 stappen

1. Boek hieronder een activiteit die je aanspreekt
2. Aan de hand van de mail die je krijgt, kun je een dag en tijdstip afspreken met de ambassadeur

Geniet van je unieke kennismaking met het landschap!

Activiteiten van ambassadeurs

Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders aangegeven

In stilte verdwalen? (fiets of wandelen)

Start: omgeving Workum
Landschap: divers
Duur: in overleg
Door: Ellen Postma

Houd je van rust en stilte, kom dan naar Workum. Waar vogels fluiten en fladderen, het water kabbelt en de geur van bloeiend grasland je omringt. Hier vind je fiets- en wandelgebieden waar je je kunt laten verrassen, je kan verstillen. Maar ken je die plekjes, weet je ze te vinden? De Workumer Waard, het Soal, de Workumer Mar of de Alddyk?

Ellen ‘verdwaalt’ graag in de rust en neemt je graag mee: “Na een kop thee kijken waar we uitkomen?”

Workum

Brekkenpaed en Workum (fiets)

Start: Oudega (Súdwest-Fryslân)
Landschap: Veen/meren, klei/terpen
Duur: 2 uren (20-25 km)
Door: Klaas Haringa

Zuidwest Fryslân staat bekend om de vele meren, poelen en vaarwegen. Maar ook om zijn natuurgebieden, de mooie fietsroutes en de historische steden, zoals Workum. De fietstocht gaat vanuit Oudega (SWF) via het Brekkenpaed naar Workum, en vervolgens via It Heidenskip naar Gaastmeer en vervolgens weer Oudega. Inclusief 1 of 2 pontjes (afhankelijk van weer en wind).

Wil je meer horen over waterwegen, natuur en elfstedenstad Workum? Fiets dan mee met Klaas.

De Luts

Wandeling langs de Luts

Start: Balk
Landschap: Gaasterland
Duur: in overleg (1 tot 4 uur)
Door: Ria Brouwer

De Luts is een water dat loopt vanaf het Slotermeer bij Balk naar… Ja, waarheen eigenlijk? Wat is precies het verloop van de Luts? Is het een riviertje of een vaart? En hoe is deze ontstaan. Al wandelend over (onverharde) paden langs de Luts kan Ria je hier van alles over vertellen. Voor de terugweg naar het startpunt wandelen we door de Gaasterlandse bossen en ook daar vertelt Ria je over.

Meer weten over het ontstaan en gaan van de Luts? Boek ambassadeur Ria.

Wolvetinte natuurgebied Fouke de Vries

Wandeling door natuurgebied de Wolvetinte

Start: It Heidenskip
Landschap: Klei, veen/meren
Duur: 1 uur (van 1/7 – 1/4 een half uur)
Door: Fouke de Vries

Vanaf het informatieplateau vertelt Fouke je graag over de (cultuur)geschiedenis van dit nieuwe natuurgebied, welke vogels hier allemaal voorkomen en het verhaal achter de mysterieuze naam van dit gebied. Loop langs de polderdijk voor het zogenaamde ‘Oerpoldergevoel’ – naar het boek De Oerpolder van Hylke Speerstra. Je ervaart er een oase van rust en ruimte. Nog niet genoeg gezien? Bezoek dan nog het museum in de imposante boerderij.

Parkeren: Achter in de Skar van it Heidenskip is een klein parkeerplekje.

Kippenburg zijkant

Boswandeling rondom Landgoed Kippenburg

Start: Oudemirdum
Landschap: Gaasterland
Duur: 1,5 uur
Door: Bart Starke

Naast fietsen en wandelen houdt Bart zich graag bezig met de geschiedenis van zijn woonomgeving: Gaasterland. Het verhaal van Landgoed Kippenburg en de vroegere bewoners, de adellijke familie Van Swinderen, boeit hem des te meer. Zijn voorouders, hoewel niet in directe lijn, hebben raakvlakken met de familie Van Swinderen. Een familie die veel heeft betekend voor Gaasterland.

Bart combineert de boswandeling rondom Landgoed Kippenburg graag met een stukje van de verhalen over de familie Van Swinderen.

Wil je meer weten over de Gaasterlandse adel van Landgoed Kippenburg? Boek ambassadeur Bart (groepen van max. 6 personen).

Slauerhof landgoed

Wandeling over natuurterrein het Slauerhoff

Start: Ruigahuizen
Landschap: Gaasterland
Duur: 1,5 uur
Door: Fêdde Bergsma

Fêdde vertelt over de aanleiding, de ontwikkelingen, en de actuele situatie van het terrein. Tijdens de wandeling bekijk je bijenkorven, de ‘wilgentent’, kunstwerk ‘de Hynstebiter’ van Jan Osinga en beklim je de mijmer-hut. Afhankelijk van de periode bloeien er diverse planten. In de zomer ruim 80 soorten!

Kortom: een inspirerend verhaal van een enthousiaste liefhebber van natuur en landschap? Boek dan ambassadeur Fêdde. Afhankelijk van het weer ontvangt Fêdde je thuis of op het Slauerhoff natuurterrein.

Nico Galgelan

Wandeling naar het geheim van het Galgelân

Start: Offingawier
Landschap: Veen- en merengebied
Duur: 1,5 uur
Door: Nico Brandsma

Welkom in de schuur van De Bokkepleats in Offingawier; Nico neemt je er mee door de geschiedenis van het Sneekermeergebied. Daarna stappen we naar buiten en lopen we langs het ‘hooiland’ van de boerderij; het is al ruim 10 jaar niet meer bemest. En dat zie je: het hooiland wijkt duidelijk af van de intensief gebruikte raaigraslanden. Op een gedeelte is de veengrond ontdaan van zijn kleilaag waardoor natuurlijke vegetatie zich kan ontwikkelen. Het geeft je een beeld van hoe deze omgeving er mogelijk voor de ontginning uitzag.

Daarna gaat de route langs de eeuwenoude Grienedyk en de Offingawierstersyl, om te eindigen in het mysterieuze Galgelân. Nico vertelt je over het geheim van dit gebiedje aan de oevers van het Sneekermeer.

Er is voldoende parkeerruimte.

Fietstocht van Blokjebrug naar Geitebank

Start: Blokjebrug in Rijs
Landschap: Gaasterland
Duur: ca. 2 uren
Door: Henk Breimer

Deze fietstocht door het mooie Gaasterland gaat over het ontstaan van het landschap, de ijstijd en wat mensenhanden ervan maken. Henk laat zien wat de tijd met het landschap doet en welke invloed de natuur heeft. Ook vertelt Henk over de gevolgen van ruilverkaveling en over het leven van vroeger, met de kleine boerderijen, hun eigenaren en dorpen, versus de grootschaligheid en recreatie.

Wil je meer horen over Gaasterland en wat de tijd doet met het landschap, fiets dan mee met Henk.

Rijsterbos

Wandeling door het Rijsterbos

Start: Rijs
Landschap: Gaasterland
Duur: 1,5 uur
Door: Klaas Haringa

Op de stuwwallen van Gaasterland ligt dit gevarieerde bos. Het Rijsterbos grenst aan het IJsselmeer en door de aanleg van stervormige lanen leent dit bos zich voor een prachtige wandeling. Vanaf het Mirnserklif is het uitzicht over het IJsselmeer magnifiek.

Wil je meer horen over dit bos, hoe dit bos is ontstaan en wat zich hier afspeelde, wandel dan mee met Klaas.

Acronius Ettema-2

Wandeling rondom de Sensmeerpolder bij Blauwhuis

Start: Blauwhuis
Landschap: Veen- en merengebied
Duur: 2,5 uur (7 km)
Door: Acronius Ettema

In 1633 is het Sensmeer drooggelegd, resultaat was een polder met unieke eigenschappen en een dorp met een geheel eigen karakter: Blauwhuis.

De wandeling van ongeveer 7 kilometer (deels onverhard) voert rondom de Sensmeerpolder en geeft een prachtig inzicht in de wijze waarop deze polder vormgegeven is. Meer weten over de geschiedenis van de Sensmeerpolder en Blauwhuis?

Mirns Klokkenstoel in voorjaar

Fietstocht: functie en historie van de Hemdijk

Start: Tjerkwerd, Blauwhuis, Westhem, of daar tussenin
Landschap: Veen/meren, Klei/terpen
Duur: 1,5 uur
Door: Frans Ettema

De Hemdijk loopt vanaf Sneek langs IJlst en Pikesyl naar Westhem. Dan gaat de dijk door Blauwhuis om te eindigen in Tjerwerd.

De Hemdijk, oorspronkelijk een middeleeuwse binnenwaterkering, heeft een lange geschiedenis. De oorspronkelijke functie van de Hemdijk was het afbakenen en beschermen van aanliggende hemmen; laaggelegen gebieden van klei of klei-op-veen. De huidige Hemdijk is in drie verschillende perioden aangelegd. Bij de aanleg van de Sensmeerpolder en de Atzebuursterpolder in 1663 had de Hemdijk al zijn huidige ligging.

Mirns Klokkenstoel in voorjaar

Kuier op Murns: Wêr is de wrâld sa moai?

Start: Murns (Mirns)
Landschap: Gaasterland
Duur: 2 uur
Door: Piter Dijkstra
Taal: Frysk (Nederlands op verzoek)

Wêr lizze klokkestoel, stienkiste, bosk, see, klif, greiden en boulannen sa ticht byinoar as yn Murns/Mirns? Wêr hearre jo de reitdomp, sjogge jo de kite-surfers, rûke jo it bosk?
Wy meitsje in kuier dy’t begjint en einiget op in tsjerkhôf. Mar dy’t jo ûnderweis in pronkjuwiel fan in lânskip sjen lit. Mei in skiednis, dy’t in ferhaal útnoeget. In ferhaal yn de taal fan de minsken út dizze streek fan Gaasterlân.
Sjogge wy ús âld-famylje, de Westfriezen, oan de oare kant see by helder waar?

NL: Waar liggen de klokkenstoel, steenkist, bos, ‘zee’, klif, weilanden en akkerlanden zo dicht bij elkaar als in Mirns? Waar hoor je de roerdomp, zie je de kitesurfers en ruik je de bossen?
We maken een wandeling die begint en eindigt bij het kerkhof, maar tijdens de wandeling trekt er een juweel van een landschap aan je voorbij. Met een geschiedenis die uitnodigt om een verhaal te vertellen. Een verhaal in en van de taal van de bewoners van de streek Gaasterland. En zien we bij helder weer onze voorvaderen, de Westfriezen, aan de overkant?
Meer weten over Mirns en omstreken?

Mirns Klokkenstoel in voorjaar

Rûnlieding mei Teepriuwerijke bij De Reidikker

Start: Murns (Mirns) / Murnser Klif
Landschap: Gaasterland
Duur: 1 uur
Door: Baukje Miedema
Taal: Frysk (Nederlands op verzoek)

Nim ris de tiid om blommen te rûken en te betinken hoe’t se dan priuwe soenen. En genietsje dan fan in kop krûdetee op it Murnser Klif mei útsjoch oer de Iselmar.
We dogge in slach troch de tún. Yn it flinterleantsje hoopje wij uteraard in kar út oan flinters te sjen. Yn de krûdetún ûntdekke wij hokker krûden en blommen geskikt binne foar tee. Achterhûs yn de greide en op it Klif bûge wij ús oer de wylde planten. Om te besluten mei in kop krûdetee op it Klif mei it útsjoch oer ús moaie Iselmar.

NL: Neem eens de tijd om bloemen te ruiken en te bedenken hoe ze dan zouden proeven. En geniet dan van een kop kruidenthee op het Mirnser Klif met uitzicht over het IJsselmeer.
We doen een rondgang door de tuin. In het vlinderlaantje hopen wij uiteraard vlinders, bijen en andere insecten te spotten . In de kruidentuin ontdekken we welke kruiden en bloemen geschikt zijn voor thee. Achter het huis in het weiland en op het Klif buigen wij ons over de wilde planten. Om te besluiten met een kop kruidenthee op het Klif met het uitzicht over ons mooie IJsselmeer. Meer weten over bloemen en een kopje kruidenthee proeven?

Bonte vliegenvanger

Wandeling door Jolderbos en langs Oudemirdumerklif

Start: Oudemirdum bij Bezoekerscentrum Mar en Klif
Landschap: Gaasterland
Duur: 1,5 uur tot een dagdeel
Door: Gerard Bos

Maak kennis met het Jolderbos, één van de oudste bossen van Gaasterland. Samen met Gerard luister je naar de vogels en ontdek je welke bomen, planten en paddenstoelen er groeien. Zijn er nog sporen te ontdekken van vroegere activiteiten in het bos, of een dassenburcht? Ook vertelt Gerard over het ontstaan van de Gaasterlandse kliffen en breng je een bezoek aan het Oudemirdumerklif. Geniet van het uitzicht!

Baardmannetje

Vogels kijken vanuit vogelkijkhutten aan het IJsselmeer

Start:  Mirnser Klif bij Paviljoen ‘t Mar                                      Landschap: Gaasterland & IJsselmeerkust
Duur: 1,5 uur tot een dagdeel
Door: Gerard Bos

Neem plaats in de vogelkijkhutten ‘De Mokkebank’ bij Mirns en ‘de Swan’ bij de Bocht van Molkwerum; prachtige plekken waar (water)vogels en eenden graag vertoeven. Misschien spot je bijzondere soorten als de visarend of de zeearend, of zie je tijdens de korte wandelingetjes van en naar de vogelkijkhut wel de kleine karekiet of het baardmannetje. Eigen vervoer is aanbevolen en neem vooral de verrekijker mee. Meer weten over vogels en de beste uitkijkplekken?

grutto

Vogels kijken in de Workumerwaard

Start: Werkschuur It Fryske Gea aan Slinkewei                      Landschap: IJsselmeerkust
Duur: 1,5 uur tot een dagdeel
Door: Gerard Bos

De Workumerwaard is door haar ligging aan het IJsselmeer erg in trek bij watervogels. Maar ook weidevogels weten deze plek goed te vinden. Na aanleg van de Afsluitdijk viel de zandplaat droog en werd een deel ingepolderd voor landbouw. Ga in het voorjaar met Gerard op pad en ontdek of de grutto’s – al dan niet geringd – gearriveerd zijn. En misschien zie je wel de steeds zeldzamer wordende kemphaan, of hoor je de veldleeuwerik. Eigen vervoer is aanbevolen en neem vooral de verrekijker mee.

Meer zien, horen en weten over het vogelleven in de Workumerwaard?

grutto

Bezoek aan Landhuis en atelier Heechsicht aan het Heegermeer

Start: Nummer 2, Indijk
Landschap: Veen- en merengebied
Duur: 1 uur
Door: Yolanda van Dongen en Enno Romkema

Kom met de boot, kano, fiets, auto of te paard naar onze inspirerende plek pal aan het Heegermeer. Waar nu een landhuis staat, stond vroeger een klein boerderijtje. Yolanda en Enno vertellen over de (cultuur)geschiedenis van deze plek en maken met jou een wandeling over hun terrein waar het met bomen, kruidengras en een vogelpoel voor vogels en andere dieren goed toeven is. Neem plaats op het bankje en geniet van de stilte. Daarna ben je van harte welkom in het atelier van Yolanda, ze laat je graag haar werk zien en vertelt erover.

grutto

Rondwandeling door Gaastmeer

Start: In Gaastmeer
Landschap: Veen- en merengebied
Duur: ca. 1,5 tot 2 uur
Door: Maurits Dantuma

Rondwandeling door één van Frieslands mooiste dorpen, gelegen in het veen-weide gebied tussen de meren. Hier kan men nog het oude Friesland zien, met zijn rust en vergezichten. In het voorjaar zijn er weidevogels te zien en te horen. Tijdens de wandeling is er ook aandacht voor het verleden, zoals de palinghandel op Londen.

Wiepkje in het Slauerhoff

Blogger Wiepkje boekte Fêdde Bergsma voor een wandeling over natuurterrein het Slauerhoff. “Alleen al de weg ernaartoe was een zaligheid. Een vrolijke Fêdde opent de deur en laat ons binnen in zijn paleisje tussen het groen.” (Bron: VVV Waterland van Friesland)

Excursie met grotere groep? Vraag een natuurorganisatie

Het veld in met een groep onder leiding van een boswachter of andere specialist? Natuurorganisaties bieden die mogelijkheid in de natuurgebieden die ze beheren.

Lezing houden? Boek een grut-ambassadeur

Boeiende lezing organiseren? Boek een van onze grút-ambassadeurs, stuk voor stuk ervaren vertellers die veel weten over het Nationaal Landschap in z’n geheel.

Word ook ambassadeur

Ambassadeurs Nationaal Landschap Zuidwest Fryslan

300+ inwoners gingen je al voor

Ben jij trots op het bijzondere landschap waarin we wonen? Wil je er meer over weten en je kennis delen met geïnteresseerde bezoekers of inwoners? Volg dan de cursus ‘Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân’ bij Bezoekerscentrum Mar & Klif.

Ben je al ambassadeur en wil je gids worden? Stuur dan Geertje een e-mail.

#NationaalLandschap

Het Mirnser Klif vanaf het water? Het uitzicht over de Fluessen? De overtuinen van IJlst?
Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân heeft tal van prachtige plekjes. Deel je foto of herinnering!