Onderzoeken

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

Dit landschap maakt nieuwsgierig, daagt uit

Zowel haar huidige kenmerken als haar ontstaansgeschiedenis laten Nationaal landschap Zuidwest Fryslan tot de verbeelding spreken. In het bijzonder die van onderzoekers, als historici, biologen en geologen. Van haar ijskap destijds tot de weidevogels nu: ‘de ‘Súdwesthoeke’ is en blijft een gebied dat nieuwsgierig maakt en de wetenschap uitdaagt. Deze pagina biedt handvaten om die uitdaging aan te gaan.

Onderzoeker, welkom!

Als onderzoeker word je uitgenodigd om de eigenschappen van dit landschap, zijn flora, fauna en cultuurhistorische kenmerken beter inzichtelijk en begrijpelijk te maken. Met verbeterd ‘weten over’ kunnen beheerders en beslissers verstandige besluiten nemen.

Dit helpt:

  • Landschapsbiografie De Súdwesthoeke, een uniek dynamisch document.
  • Bezoekerscentrum Mar & Klif is de spil in een netwerk van kennis- en culturele instellingen, natuurorganisaties en overheden die bij Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân betrokken zijn. Medewerkers zijn je graag van dienst.

Landschapsbiografie Súdwesthoeke

Geen sluitstuk, maar dynamisch document

Nergens in Nederland vind je zoveel landschappelijke variatie zó dichtbij elkaar, als in de Súdwesthoeke. Rijst de vraag: hoe kon dit unieke landschap ontstaan? Het antwoord geeft Landschapsbiografie Súdwesthoeke, die eveneens uniek is in haar soort. Er is in Nederland geen biografie die op deze schaal een landschap zo gedetailleerd beschrijft. Bijzonder is ook dat alle historische elementen op kaart zijn gezet. En dat de biografie geen sluitstuk is, maar een dynamisch online document. Want over de Súdwesthoeke komen we nog elke dag meer te weten. Met hulp van jou als onderzoeker of kenner van het gebied, blijft de biografie zich ontwikkelen.

Maak ook gebruik van

Bezoekerscentrum Mar en Klif

Netwerk van Mar & Klif

ambassadeur nationaal landschap zuidwest fryslan

Behulpzame ambassadeurs

boerderij bezoekerscentrum

Beeldmateriaal en logo’s