In november en december organiseerde Bezoekerscentrum Mar en Klif een tweetal Roofvogel Inventarisatiecursussen in zowel Oudemirdum en Joure. Een interessant onderwerp zo bleek want beide cursussen waren al snel volgeboekt. Roofvogel- en uilenonderzoeker Lydia Barkema leidde de cursussen. De cursus bestond uit twee theorie lesavonden, een inventarisatieworkshop en een veldexcursie. Na afloop van de cursus waren de cursisten in staat om aan de hand van een aantal geleerde kenmerken roofvogels onderling te herkennen en men kon meteen aan de slag met het helpen inventariseren van roofvogels in Zuidwest Friesland.

‘Ik heb de eerste avond als zeer interessant ervaren; Lydia weet er veel van en kan het goed over brengen.’ Aldus een boswachter van It Fryske Gea.