Oudemirdum – Op 5 april was de feestelijke slotbijeenkomst van de cursus Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân in Omke Jan te Woudsend. Gedeputeerde Douwe Hoogland overhandigde het certificaat en gevelbordje aan de nieuwe lichting landschapsambassadeurs.

Gevarieerde cursus
Inmiddels organiseerde Mar en Klif de cursus voor de elfde keer. Dit keer stond de cursus, mede door de beperkende Corona maatregelen, voor nog meer variatie. Aanvankelijk startte de cursus voor de eerste keer met een digitale bijeenkomst. Door de verruiming van de maatregelen vond de cursus in de daarop volgende cursusdagen fysiek plaats. Mede door de flexibele opstelling van cursisten, cursusleiders en locaties bezochten cursisten diverse bijzondere locaties passend bij de landschapscursus.

Presentaties op locatie
Door de presentaties van de Grut-ambassadeurs, leerden cursisten het landschap beter kennen en ‘lezen’. ‘Waarom ziet het landschap er uit zoals het nu is, hoe het is ontstaan en wat is de wisselwerking van natuur en mens’. Mede door de theorie, kennisuitwisseling, onderlinge contacten en de verdieping maakte dit de cursus weer tot een groot succes.

Gevelbordje en certificaat
Tijdens de slotmiddag presenteerden de cursisten hun ontdekkingen en opgedane kennis in een eindpresentatie. Daarnaast was er plaats voor kennisoverdracht en het verstevigen van onderlinge contacten. Tenslotte vond de feestelijke overhandiging plaats van het certificaat en een gevelbordje aan kersverse ambassadeurs 2022 door Gedeputeerde Douwe Hoogland.