Opdracht om verschillende initiatieven bij elkaar te brengen.

Tijdens een feestelijke lunchlezing van Jan Tijsma over het landschap werd 16 juni jl. de aanjager Nationaal Landschap geïntroduceerd: Tineke Cazemier. Uit handen van gedeputeerde Friso Douwstra (provincie Fryslân) en wethouders Roel de Jong (De Fryske Marren) en Bauke Dam (Súdwest-Fryslân) ontving zij de officiële opdracht voor haar werkzaamheden.
De aanjager Nationaal Landschap heeft als opdracht om verschillende ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie in het Nationaal Landschap bij elkaar te brengen en het netwerk rond het Nationaal Landschap te versterken en een nieuwe impuls te geven. Doel is om te komen tot een concreet en gedragen programma voor het Nationaal Landschap en een stevig netwerk van stakeholders Nationaal Landschap te realiseren.
Voor het aanstellen van de aanjager hebben de drie overheden en bezoekerscentrum Mar en Klif middelen beschikbaar gesteld.