Natuurgebied It Swin

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân
it swin

It Swin, prachtig én rustig stukje natuur

Al eens bij het natuurgebied It Swin geweest? It Swin is een prachtig én rustig stukje natuur.

It Swin is een poldermeer tussen de Fluessen en het Slotermeer met gras- en rietlanden eromheen. Het gebied van 115 hectare is een eigendom van Staatsbosbeheer. Het heeft een belangrijke natuurfunctie. Er leven bijzondere moerasdieren, en verschillende soorten moeras- of watervogels gebruiken It Swin. Er zijn vooral veel eenden en ganzen te verwachten. In het voorjaar verblijven er diverse rietvogels in de rietkragen rondom de plas.

Meer It Swin

Kijk of er activiteiten zijn

Bezoekerscentrum Mar & Klif