kliffenroute

Fiets- en wandelroutes De Kliffen

Deze fiets- en wandelroute voert je langs de unieke Kliffenkust van het IJsselmeer in het gebied Gaasterland. De kliffen zijn een overblijfsel van de voorlaatste ijstijd. Een enorme ijsmassa uit Scandinavië schoof toen over Nederland. Door aanleg van de afsluitdijk verminderde de golfslag in de voormalige Zuiderzee. De steile wanden werden schuiner door verbrokkeling en raakten begroeid net als het strand voor de kliffen. Tegenwoordig liggen voor de Gaasterlandse kust rietkragen en begroeide zandplaten, waar heel veel vogels te zien zijn.

Koop het routeboekje in de VVV-winkel bij Bezoekerscentrum Mar & Klif.