Heb jij interesse in erfgoed, lokale geschiedenis en natuur? En affiniteit met P&O/HRM? Lees dan zeker verder over deze leuke bestuursfunctie bij stichting Erfgoed, Natuur en Landschap.

In de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap zijn bestuurlijk verenigd: Museum JoureBezoekerscentrum Mar & Klif en NME-netwerk Groen Doen. De stichting heeft twee locaties (Joure en Oudemirdum), een kleine professionele staf en kan rekenen op de steun van een grote groep vrijwilligers.

Wie zijn wij en waar staan we voor?

De stichting Erfgoed, Natuur en Landschap bestaat uit verschillende locaties en afdelingen, ieder met zijn eigen identiteit, (deel)doelstelling en sterke kanten. Wat de locaties en afdelingen met elkaar verbindt is de liefde en het respect voor het erfgoed, het besef dat dit landschap en het erfgoed is gemaakt (en nog steeds wordt gemaakt) door mensen. En de wens is dit te behouden en door te geven aan volgende generaties.

Wat willen we betekenen en waar gaan we voor?

  • We willen jonge en oudere bewoners van de streek en toeristen laten zien hoe ons landschap en de bebouwde omgeving – en daarbinnen regionale ambachten en maakindustrie – zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld en nog steeds ontwikkelen.
  • We willen materiële en immateriële sporen uit het verleden behouden en onderzoeken, presenteren en documenteren en er bekendheid aan geven.
  • We willen mensen stimuleren om te leren van de geschiedenis, van de natuur en van het vakmanschap. En om die kennis te gebruiken om op een duurzame manier om te gaan met de eigen leefomgeving.

Het bestuur en de functie

Het bestuur is sparringpartner en klankbord van de directie en richt zich op de hoofdlijnen. Het bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemene leden. De functie van één van de algemene leden is binnenkort vacant. Het vertrekkende bestuurslid heeft als aandachtspunt personeel en organisatie.

Het bestuur vergadert ca. 8 tot 10 keer per jaar, meestal in de avonduren. Daarnaast vertegenwoordigen de bestuursleden regelmatig de organisatie bij (externe) overleggen. De aard van de functie brengt met zich mee dat er zo nu en dan ook afspraken overdag zijn.

Onze bestuursleden wonen veelal in het werkgebied van onze stichting. Aanvulling met een bestuurslid die woont in of werkt rond Joure zou de verdeling over het gebied bevorderen, maar dit is geen eis.

Het betreft een onbezoldigde functie, reiskosten worden vergoed.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag – bij voorkeur voorzien van een korte cv en motivatie – voor 1 december 2023 via info@museumjoure.nl. Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar i.nutma@marenklif.nl, dan maken we een bel-afspraak.