Grote opkomst Terugkomdag Ambassadeurs Nationaal Landschap.

Met lezing Els van der Laan over Friese Dijken

Woensdag 1 november jl. kwam een grote groep landschapsambassadeurs bijeen voor de jaarlijkse Terugkomdag in de St Vituskerk en Café de Freonskip met twee lezingen over het cultureel erfgoed de Friese Dijken.

Grote opkomst landschapsambassadeurs
Dat het landschap leeft, was te merken aan de grote opkomst van het ambassadeurnetwerk. Sinds 2011 zijn er zo’n 350 ambassadeurs opgeleid. Ieder jaar zijn er een aantal contactmomenten waaronder de Terugkomdag. Doel is om naast de ‘meet en greet’ ook iets te leren. In de Sint Vituskerk luisterde de groep naar het verhaal van ambassadeur Sicco Rypma over het baken in het Friese landschap, de Sint Vituskerk, die gelegen is aan de ‘droge’ kant van de Hemdijk. Vervolgens gaf Landschapsarchitect Els van der Laan in café De Freonskip een presentatie over Friese Dijken en binnendijken en haar werk als landschapsarchitect.

Dijken in Nationaal Landschap
Landschapsarchitect Els van der Laan vertelde hoe het landschap van Friesland wordt bepaald door deze historische elementen. Al eeuwenlang strijden we tegen en met het water. En die uitdaging ligt er nog steeds. Er werd verteld over het stelsel van Friese Dijken en hoe inwoners droge voeten (kunnen) behouden. Maar ook ‘ hoe om te gaan met dit landschap’ met de uitdagingen van erfgoedbehoud en waterbeheer van tegenwoordig. ‘Daarvoor zal samenwerking voor nodig zijn tussen burgers en provinciale en gemeentelijke politiek’ aldus Els van der Laan.