Op dinsdag 7 maart a.s. is de feestelijke slotbijeenkomst van de cursus Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân in de Pollepleats in Westhem. Wethouder Luciënne Boelsma van de gemeente de Fryske Marren overhandigt dan aan maar liefst 40 nieuwe landschapsambassadeurs het gevelbordje en certificaat.

40 nieuwe landschapsambassadeurs erbij
Mar en Klif, Bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân organiseert de cursus inmiddels voor de twaalfde keer. De cursus, oorspronkelijk opgezet voor toeristisch-recreatieve sector, is door de toenemende belangstelling inmiddels toegankelijk voor een breed publiek. Ieder die interesse heeft in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân kan meedoen. Dit jaar volgen maar liefst 40 cursisten (2 lichtingen) de cursus. En dat resulteert ertoe dat de teller op 7 maart op meer dan 300 Landschapsambassadeurs staat.

Landschap leren lezen
Door de presentaties van de Grut-ambassadeurs op wisselende bijzondere locaties in het landschap, leren cursisten het landschap beter kennen en ‘lezen’. ‘Waarom ziet het landschap er uit zoals het nu is, hoe is het ontstaan en wat is de wisselwerking van natuur en mens’. Gedachte hierachter is dat je als je het verhaal van het gebied kent, dit ook beter kunt doorvertellen aan gasten en eigen inwoners. Mede door de theorie, kennisuitwisseling, onderlinge contacten en de verdieping in de materie maakt dit de cursus tot een groot succes. Dit resulteert iedere keer tot bijzondere samenwerkingscontacten.

Feestelijke overhandiging gevelbordje en certificaat
Tijdens de slotmiddag presenteren de cursisten hun ontdekkingen en opgedane kennis in een eindpresentatie. Daarnaast is er plaats voor kennisoverdracht en het verstevigen van onderlinge contacten. Alle lichtingen ambassadeurs zijn hierbij uitgenodigd. De feestelijke overhandiging van de certificaten en het gevelbordje vindt plaats uit handen van wethouder Luciënne Boelstra van de gemeente de Fryske Marren.