Bossen Rietpollen of Reidpôllen bij Nijemirdum

De Rietpollen bij Nijemirdum is één van de minder bekende bossen in Gaasterland. Toch is het er heerlijk wandelen over de kronkelpaden langs de rabatten. Het bos is ongeveer 24 hectare groot en  wordt door de doorgaande weg, de ‘Lyklamawei’ in tweeën gesplitst. De Reitpollen ligt deels binnen de dorpskern. Voor de jeugd in het dorp is het dan ook een heerlijk struinbos waar ze fijn kunnen fietsen en spelen.

In de Rietpollen komt veel eikvaren voor, er is een rijke vogelpopulatie en ook het grootste roofdier van Gaasterland, de das, voelt zich er thuis. Het bos is sinds 1981 in eigendom van Staatsbosbeheer.

Wandeltip: Vanuit het bos de Reidpôllen wandel je zo het Lycklamabos en vervolgens de Starnumanbossen in.

Parkeren:
Parkeren kan tegenover het bos, aan de Lyklamawei in Nijemirdum.

Meer Rietpollen

Kijk of er activiteiten zijn

Bezoekerscentrum Mar & Klif