Voor 16 – 20 uur per week, gedurende ca. 1 jaar

In Zuidwest Fryslân hebben gemeenten, provincie en het Nationaal Landschap (stichting ENL) samen het initiatief genomen om het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân een nieuwe impuls te geven. Wij zoeken een Aanjager die verschillende ontwikkelingen en initiatieven samenbrengt op het gebied van natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie. Doel is om te komen tot een concreet en gedragen programma voor het Nationaal Landschap.

Je hebt:

  • affiniteit met de 4 relevante beleidsterreinen (natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie). Ervaring met en verdiepende kennis van tenminste 2 van deze beleidsterreinen en zicht op de ontwikkelingen die in die beleidsterreinen spelen;
  • feeling met maatschappelijk organisaties binnen die beleidsterreinen en bij voorkeur ook een netwerk in de regio;
  • ervaring met complexe bestuurlijke projecten met veel stakeholders;
  • en uiteraard ben je omgevingsbewust, heb je verbindend vermogen, communiceer je helder, je bent creatief en resultaatgericht. 

Je bent in staat om:

  • op basis van veel losse ideeën en initiatieven een samenhangende en door partners gedragen agenda te bouwen, waarbij je kansen kunt benutten, maar ook keuzes kunt maken (bv. waar je je tijd aan besteedt);
  • de samenwerking tussen verschillende partners zo te organiseren, dat het programma en de onderlinge afstemming na de projectperiode zelfstandig kan voortbestaan;
  • na een jaar een ‘uitvoeringsklaar’ programma te presenteren, waarbij van de meeste activiteiten de bestuurlijke draagvlak en de financiële basis is geregeld.

Wie wij zoeken

We zoeken iemand die 16 tot 20 uur per week beschikbaar is, waarbij de uren bij voorkeur flexibel inzetbaar zijn. Eventueel is het ook mogelijk om deze functie als ZZP’er of vanuit een detacheringsbureau te vervullen. Wij streven ernaar om per 1 mei of uiterlijk 1 juni 2022 het dienstverband te starten.

Je werkplek en werkgever

De werkplek van de Aanjager is Mar en Klif, het Bezoekerscentrum van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân (www.nationaallandschap.frl). Hier werkt een kleine professionele staf, bestaande uit baliemedewerkers, de coördinator NME-netwerk Groen Doen, een projectmedewerker en de directeur (allen in deeltijd).

Je bent in dienst bij de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap. Je wordt ondersteund door een begeleidingsgroep bestaande uit een ambtelijke afvaardiging van beide gemeenten en de provincie. De aanstelling is voor ongeveer een jaar op basis van inschaling in schaal 11 van de cao Sociaal Werk.

Geïnteresseerd?
Meer informatie vind je in de onderliggende besluitnota Impuls Nationaal Landschap (document 1, document 2). Je kunt ook een belafspraak maken om mondeling om een toelichting te vragen. Neem hiervoor contact op via i.nutma@marenklif.nl.

Je reactie dient uiterlijk 14 maart 2022 binnen zijn bij i.nutma@marenklif.nl. De gesprekken staan gepland op de middag van 28 maart.